OblastiPostup pro povolení vydání víceletého certifikátu žadateli.

Povolení musí proběhnout ve dvou krocích:
 • 1. Povolení pro celou organizaci (provádí se pouze jednorázově)
 • 2. Povolení pro jednotlivé žadatele (je potřeba provést u každého žadatele zvlášť)
Oba kroky musejí být učiněny, aby mohl žadatel získat víceletý certifikát.

Zákazník s již uzavřenou smlouvou o poskytování certifikačních služeb

Možnosti povolení vydání víceletého certifikátu

 • 1. Zákaznický portál
  • v menu Smlouva - Obecné parametry poskytovaných služeb se nachází volba "Povolit / Zakázat" vydávání víceletých certifikátů. Vydávání musí být povolené.
  • U jednotlivých žadatelů je následně nezbytné změnit údaje pro vydávání certifikátu volbou Změna údajů zavedeného žadatele o certifikát a u jednotlivých údajů povolit víceletý certifikát.


 • 2. Dodatek ke smlouvě
  • Stávající klienti mohou na pobočkách České pošty se službou CzechPOINT uzavřít Dodatek ke smlouvě, kde v bodě 5.2. označí "Povolit vydávání víceletého certifikátu". Dále je nutné provést změnu údajů pro vydávání certifikátů u jednotlivých žadatelů a povolit jim vydávání víceletých certifikátů.

   Příslušné dokumenty pro změnu:
   • Dodatek ke smlouvě
   • Úvodní list
   • Změna údajů pro vydávání certifikátů
Po provedení těchto úkonů si mohou žadatelé nechat vystavit certifikát s tříletou platností. (Elektronická obnova certifikátů bude umožněna od 1.12.2019)

Nový zákazník

V případě, že jste novým klientem CA PostSignum, možnost povolení víceletého certifikátu naleznete ve Smlouvě o poskytování certifikačních služeb. Postupy pro získání certifikátu.

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS