Oblasti
Na používaném operačním systému není možné používat ON-Line generování žádosti o certifikát


Jako alternativu pro generování žádostí můžete použít Off-line generátor

Obnova certifikátů PostSignum

Tyto stránky slouží k vytvoření žádosti o následný certifikát PostSignum a k odeslání žádosti o certifikát na Elektronickou podatelnu PostSignum.

On-line žádost o vydání následného certifikátu

Obnova osobního certifikátu

    Po stažení a spuštění aplikace stiskněte tlačítko "Obnovit", vyberte certifikát k obnově, úložiště soukromého klíče (HW zařízení, Operační systém) a žádost o certifikát odešlete stiskem tlačítka "Odeslat žádost".

    Obnova technologických certifikátů (serverový/el. pečeť) není v aplikaci iSignum možná. Postupujte dle níže uvedeného postupu pro zaslání žádosti e-mailem.
    Poznámka: Možnost online obnovy pomocí průvodce zůstala zachována v Internet Exploreru, vzhledem k ukončené podpoře tohoto prohlížeče je použití této možnosti na vlastní riziko žadatele.
Off-line žádost o vydání následného certifikátu

Žádost o vydání následného certifikátu pomocí mailu

    Pomocí osobního certifikátu PostSignum můžete žádat o vydání osobního/ serverového certifikátu / kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť.Užitečné programy


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS