OblastiNařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS)

h2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně eIDAS)

Konec přechodného období pro veřejnoprávně podepisující

  V souvislosti s koncem přechodných ustanovení dle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, končí dne 19. 9. 2018 možnost pro veřejnoprávně podepisující podepisovat dokumenty "pouze" zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. To znamená, že vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený jinde, než v kvalifikovaném prostředku pro elektronický podpis, například v operačním systému počítače, již nebude dostačující.
  Od 20. 9. 2018 musí všichni veřejnoprávně podepisující podepisovat dokumenty, kterými se právně jedná, pouze kvalifikovaným elektronickým podpisem, to znamená, že kvalifikovaný certifikát musí být uložený v kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (viz níže)

Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů

 • Jedná se o certifikované zařízení (tokeny, čipové karty), které umožňují ukládat certifikáty (kvalifikované i komerční).
 • Pro využití kvalifikovaného prostředku na vašem zařízení slouží ovládací software, který je nezbytné instalovat. Instalaci naleznete vždy v popisu vybraného kvalifikovaného prostředku.
 • Certifikační autorita PostSignum v současnosti nabízí mnohé varianty kvalifikovaných prostředků pro potřeby každého uživatele. Vyberte si z našeho Seznamu kvalifikovaných prostředků, který spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis splňuje požadavky eIDAS pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • Upozorňujeme, že kvalifikovaným prostředkem není token iKey4000, který byl dodáván dříve.

Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických pečetí

 • Stejně jako u kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů se jedná o certifikované zařízení (tokeny, čipové karty nebo HSM), které umožňují ukládat certifikáty.
 • Spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronickou pečeť slouží pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí, které mají povinnost veřejnoprávně podepisující vytvářet po skončení přechodného období od 20. 9. 2018.
 • Od 1.8.2018 bude možné využít pro vytváření kvalifikovaných el. pečetí čipovou kartu ProID+Q. Tato možnost je vhodná pro menší subjekty, které vytvářejí el. pečetě ručně.
 • V případě dálkového pečetění např. ve spisových službách a obdobných systémech je vhodné pro vytváření el. pečetí využít zařízení HSM. V případě tohoto požadavku se na nás obraťte pro více informací na emailu certifikaty.postsignum@cpost.cz
Evropský seznam kvalifikovaných prostředků pro vytváření el. podpisů a pečetí.


Certifikáty

Jaké jsou typy certifikátů a k čemu je možné je využít?

Kvalifikované certifikáty

  Kvalifikované certifikáty pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů
 • Soukromý klíč a certifikát je uložen na kvalifikovaném prostředku. Generování klíče a žádosti se provádí přímo na kvalifikovaný prostředek.
 • Upozorňujeme že certifikát (klíče) musí být na kvalifikovaném prostředku vygenerovaný přímo, nestačí tedy stávající kvalifikovaný certifikát na prostředek pouze naimportovat.
 • Tento certifikát je určen výhradně k podepisování, není možné se tímto certifikátem autentizovat.
 • Certifikáty jsou povinné pro veřejnoprávně podepisující (veřejná správa, obce, společnosti zřízené státem, atd.).
 • Tento typ podpisu je rovnocenný vlastnoručnímu podpisu a je uznáván v rámci celé EU.
  Kvalifikované certifikáty pro vytváření zaručených elektronických podpisů
 • Soukromý klíč a certifikát nebyl vygenerován na kvalifikovaném prostředku.
 • Certifikáty jsou vhodné pro běžné občany pro komunikaci s veřejnou správou v rámci ČR.
  Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí
 • Soukromý klíč a certifikát je uložen na kvalifikovaném prostředku. Generování klíče a žádosti se provádí přímo na kvalifikovaný prostředek pro vytváření el. pečetí.
 • Slouží k pečetění elektronických dokumentů (obdoba firemního nebo úředního razítka).
 • Certifikát je vydáván pouze právnickým osobám.
  Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť pro vytváření zaručených elektronických pečetí
 • Soukromý klíč a certifikát nebyl generován na kvalifikovaném prostředku.
 • Slouží k pečetění elektronických dokumentů, které nemají právní povahu a nejsou vytvářeny veřejnoprávně podepisujícími.
 • Certifikát je vydáván pouze právnickým osobám.

Komerční certifikáty

Na vydávání komerčních certifikátů se nevztahuje nařízení eIDAS. Ceny za vydávané certifikáty jsou k dispozici v ceníku.

Kvalifikovaná elektronická časová razítka

Dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění mají všichni veřejnoprávně podepisující povinnost opatřovat elektronické dokumenty taktéž kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Co je to časové razítko a k čemu slouží?

 • Elektronický dokument označený časový razítkem se propojí s časovým údajem, kdy byl dokument "orazítkován". Zaručuje tak, že data uvedená v dokumentu existovala v daném čase.
 • Nejčastěji je využíváno spolu s elektronickým podpisem nebo při archivaci dokumentů.
Vyberte si počet odebíraných časových razítek dle vašich potřeb.

Správa certifikátů

Pro jednoduchou správu certifikátů a generování žádostí využijte aplikaci iSignum, která je poskytována našim zákazníkům zdarma. Pro správu údajů pro vydání certifikátů využijte Zákaznický portál.© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS