OblastiCertifikáty uživatelů

Vyberte si jednu z nabízených možností vyhledávání certifikátů.
Upozornění: jsou zobrazeny jen ty certifikáty, u nichž dal držitel souhlas k jejich zveřejnění.

Druh certifikátu:

 
 
Vyhledání podle sériového čísla certifikátu

 

Zadejte celé sériové číslo certifikátu. Lze zadat sériové číslo v dekadickém i hexadecimálním tvaru.
Před hexadecimální číslo přidejte znaky 0x.
Příklady zadání:
 15724 ... zadání sériového čísla certifikátu v dekadickém tvaru
 0x1A3F ... zadání sériového čísla certifikátu v hexadecimálním tvaru

Vyhledání podle e-mailové adresy (Položka Email1)

 

Zadejte celou e-mailovou adresu uživatele certifikátu.

Vyhledání podle subjektu certifikátu

Vyhledávání certifikátu podle subjektu je umožněno pověřeným osobám prostřednictvím Zákaznického portálu.

Užitečné programy


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS