OblastiCeník služeb

Ceník vydávaných certifikátů

Poplatek je účtován za vydání každého certifikátu. Právnické osoby (instituce, firmy, organizace) obdrží od České pošty fakturu pro bezhotovostní formu úhrady poplatku. Nepodnikající fyzická osoba za vydaný certifikát platí v hotovosti.
Platnost vydaného certifikátu je 385 dní (1 rok + 20 dní), po uplynutí platnosti certifikátu nedochází k automatické obnově. Certifikační autorita PostSignum nabízí možnost vydání následného certifikátu, který je opět zpoplatněn. Za zneplatnění certifikátu (ukončení platnosti certifikátu) není účtován žádný poplatek.

Mobilní registrační autorita

Co je to mobilní registrační autorita (MRA)?
  • Jedná se o mobilní pracoviště České pošty (kontaktní místo), které vydává certifikáty v místě sídla vaší organizace nebo v místě vašeho bydliště.

Časová razítka

S pomocí časových razítek lze u elektronických transakcí, formulářů, archivovaných dat, elektronických podpisů apod. prokázat jejich existenci v určitém čase. Časové razítko potvrzuje, že označená data existovala před uvedeným časovým okamžikem.

Všeobecné obchodní podmínky certifikačních služeb


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS