OblastiŽádost o vydání prvotního certifikátu pro elektronickou pečeť pomocí
podepsaného mailu

  • Ověřte si, že Pověřená osoba požádala na Zákaznickém portálu o přidání nových údajů pro vydání certifikátu pro el. pečeť a přidání nových údajů bylo potvrzeno
  • Vygenerujte si nové klíče a el. žádost o certifikát pomocí programu iSignum - iSignum.
  • Ve Vašem e-mailovem programu vytvořte novou zprávu dle níže uvedeného vzoru a doplňte požadované informace (název organizace, č. smlouvy, atd.)
  • Do těla e-mailu zapište ID vygenerované žádosti získané v programu iSignum (10-ti místné číslo, v případě certifikátu pro kvalifikovanou pečeť bude začínat písmeny BP).
  • E-mail elektronicky podepište Vaším osobním certifikátem PostSignum a odešlete na adresu podatelna.postsignum@cpost.cz.
  • Z elektronické podatelny PostSignum následně obdržíte informativní zprávu o přijetí Vaší žádosti.

V případě žádosti o certifikát pro vytváření kvalifikovaných pečetí, tedy s příznakem, že je certifikát uložený na bezpečném prostředku, postupujte v souladu s manuálem k danému prostředku. Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů a pečetí.

Pokud nevíte, jak elektronicky podepsat e-mail, můžete se podívat na návody k nastavení el. podpisu v nejběžnějších e-mailových klientech.

Vzor e-mailové žádosti o vydání certifikátu pro elektronickou pečeť


Žádám o vydání certifikátu dle certifikační politiky: Certifikáty pro elektronickou pečeť

Název organizace:
Číslo smlouvy:
Jméno žadatele o certifikát:
Číslo zaměstnance v organizaci:
Jméno certifikátu CN:
E-mailová adresa:

ID žádosti o certifikát:
Heslo pro zneplatnění certifikátu: (v případě, že nebude vyplněno, vygeneruje Podatelna PostSignum)

Kontaktní telefon:

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS