OblastiVydání certifikátu pro elektronickou pečeť

O vydání certifikátu pro elektronickou pečeť lze požádat pouze na základě elektronicky podepsané žádosti. Není možné o certifikát žádat na pobočce České pošty. Podmínkou je, že žadatel je držitelem platného kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis PostSignum nebo komerčního osobního certifikátu PostSignum a je to zástupce právnické osoby (nikoliv podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba).

Pro vytvoření žádosti o certifikát můžete využít On-line průvodce nebo žádost jednoduše odeslat elektronicky podepsaným e-mailem.
V případě žádosti o certifikát pro kvalifikované pečetě musíte vždy použít způsob pomocí podepsaného e-mailu.

On-line průvodce


Upozorňujeme, že On-Line průvodce je možné použít jen za těchto předpokladů:

  • Pověřená osoba požádala na Zákaznickém portálu o přidání nových údajů pro vydání certifikátu pro el. pečeť a přidání nových údajů bylo potvrzeno
  • Žadatel vlastní platný osobní certifikát PostSignum
  • Používáte operační systém Windows
  • Jako www prohlížeč používáte Internet Explorer
  • V průvodci nejprve vyberete Váš osobní certifikát PostSignum a dále údaje pro vydání certifikátu pro el. pečeť, následně dojde k vygenerování žádosti o certifikát a odeslání žádosti do elektronické podatelny PostSignum. Vygenerování i odeslání žádosti proběhne ve Vašem www prohlížeči (Internet Explorer).
  • On-Line průvodce NELZE použít pro certifikát, který bude obsahovat příznak, že je uložený na kvalifikovaném prostředku (kvalifikovaná pečeť)

  • Spustit On-line průvodce.

Žádost pomocí elektronicky podepsaného e-mailu


Pokud žádáte o certifikát pro vytváření kvalifikovaných pečetí, tedy s příznakem, že je uložený na kvalifikovaném prostředku, tak musíte žádost o vydání certifikátu pro elektronickou pečeť odeslat pomocí elektronicky podepsaného e-mailu.
Tímto způsobem lze samozřejmě požádat i o běžný certifikát pro el. pečeť, který není uložený na kvalifikovaném prostředku.

Obnova certifikátu


Obnova certifikátu pro elektronickou pečeť probíhá stejně jako obnova jakéhokoliv jiného technologického certifikátu.


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS